Met het aanmaken van een account op naam van een ander pleegt u identiteitsfraude. Door het indienen van valse meldingen via een account pleegt u valsheid in geschrifte. Bij constatering van dergelijke vergrijpen bent u vatbaar voor strafrechtelijke vervolging en volgt aangifte.
Gegevens gebruiker
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord bevestiging
Naam gebruiker
Telefoon
E-mailadres gebruiker

Gegevens organisatie
Organisatienaam
Afdeling
Adres Nr
Huisletter Toevoeging
Postcode (9999XX)
Woonplaats
Land
Telefoon
E-mailadres organisatie
Website